fbpx

POLITIKA ZASEBNOSTI

Splošno:

Rajles d.o.o. se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine Kiddoow. Zbrane osebne podatke bo podjetje uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Rajles d.o.o spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine Kiddoow, zato bo storilo vse, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. V podjetju Rajles d.o.o. cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke skrbno varujemo. Politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša z vsebino politike zasebnosti.

Uporaba osebnih podatkov:

Podjetje Rajles d.o.o. za potrebe poslovanja zbira naslednje uporabnikove podatke:

–          ime in priimek,

–          naslov in kraj bivališča,

–          kontaktno telefonsko številko,

–          elektronsko pošto,

–          podatke, ki jih vnesete v obrazce v spletni trgovini.

Za pravilnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, podjetje Rajles d.o.o. ne odgovarja.

V povezavi z vašimi osebnimi podatki imate do nas naslednje pravice:

–          pravico do dostopa,

–          pravico do popravka,

–          pravico do izbrisa,

–          pravico do omejitve obdelave,

–          pravico do prenosljivosti podatkov,

–          pravico do ugovora obdelavi,

–          pravico do vložitve pritožbe.

Namen uporabe osebnih podatkov:

Podjetje vaših osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim nepooblaščenim osebam v namen, da bi kakorkoli škodoval uporabniku. Osebne podatke uporabnikov podjetje hrani na območju Republike Slovenije in jih ne iznaša v druge države. Vsi osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.kiddoow.com, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila. Podjetje Rajles d.o.o. bo podatke uporabnika hranil le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Ponudnik za varstvo poskrbi z različnimi ukrepi in informacijskimi mehanizmi, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletne strani in varnost prenosa podatkov na njej. Vse informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Vaša odločitev je, ali boste podatke podjetju posredovali. Posledično morda do nekaterih funkcij na spletni strani ne boste mogli dostopati.

Izvajanje politike zasebnosti:

Podjetje Rajles d.o.o. ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Vse pri podjetju redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem.

Zaščita mladoletnih oseb:

Podjetje Rajles d.o.o. ne sme sprejemati naročil od nekoga, za katerega sumi, da je otrok. Otroci do 18. leta nam brez vednosti staršev ali skrbnikov naj ne bi posredovali osebnih podatkov. Osebnih podatkov od otrok ne zahtevamo namensko in jih ne zbiramo zavestno.

Dodatna pojasnila:

Če imate vprašanja glede politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: info@kiddoow.com.

Verified by MonsterInsights